Міжнародна конференція

Співпраця громади та влади задля підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг та наближення їх до європейських стандартів

18-20 листопада, Івано-Франківськ

СпікериПрограма конференції

День 1 (18 листопада)

13:45-14:15

Прес-конференція (Зал № 3, готель «Надія»)

14:15-15.45

Відкриття міжнародної конференції (Зал № 3, готель «Надія»).

Вітальне слово:

 • від Лесі Аронець, координатора проекту, голови правління МГЦ «Еталон»
 • від Олега Гончарука, голови Івано-Франківської ОДА
 • від Світлани Савіцької, регіонального координатора Transparency International в країнах СНД та Середньої Азії

Про надання адміністративних послуг на Івано-Франківщині — Володимир Попович, директор Департаменту економіки Івано-Франківської ОДА.

Презентація проекту «Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади», — Леся Аронець, координатор проекту

Співпраця між владою та недержавними організаціями — досвід Польщі, — Станіслава Сади, президент Асоціації оновлення сільських територій «Село і Європа» (м. Краків, Польща).

Участь громадянського суспільства в розвитку електронної демократії — Євгеній Криштафович, голова Центру європейських ініціатив (Таллінн, Естонія).

Вдосконалення діяльності ЦНАП за рахунок впровадження механізмів зворотного зв’язку зі споживачами послуг, — Олена Урсу, керівник проекту ПРООН «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг» (м. Київ).

Основні напрями реформи сфери адміністративних послуг, — Ігор Бригілевич, заступник керівника Центру досліджень місцевого самоврядування (м.Львів).

15:45-16:15

Кава-пауза

16:15

Гміна Рацеховіце — місцеве самоврядування для мешканців, — Марек Ґабздиль, війт гміни Рацеховіце, Малопольське воєводство, Польща.

Досвід малих територіальних утворень по впровадженню електронних послуг, — Велло Юхков, заступник старійшини волості Йихві.

Створення центрів надання державних послуг з використанням кращого світового досвіду, — Артур Аміров, куратор проекту «Центр обслуговування громадян», Данило Молчанов, бізнес-аналітик (Одеса).

Презентація Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська, — Богдан Питель, керівник ЦНАП Івано-Франківської міської ради.

Чи готова до співпраці влада? Чи готова до співпраці громадськість?, — Олеся Архипська, експерт з врядування, Transparency International Україна.

Досвід Кузнєцовська у впровадженні електронного урядування та реформі системи надання адміністративних послуг. Електронні петиції, — Руслана Коцюбайло, адміністратор відділу "Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

Діяльність центрів надання адмінпослуг як індикатор ефективності проведення реформ в системі комунікації між громадськістю, бізнесом і владою, — Денис Базілевич, директор Інституту професійного лобіювання та адвокасі.

19:00

Вечеря, неформальне спілкування


День 2 (19 листопада)

09:00-13:00

Удосконалення законодавства у сфері адміністративних послуг: від командно-адміністративної – до сервісної моделі регулювання суспільно-економічних відносин, — Любомир Чорній, Експерт із законодавства у сфері розвитку МСП, проект «Лідерство в економічному врядуванні»

Робота в групах:

Адміністративні послуги. Модератор Олексій Літвінов.


Електронне врядування. Модератор Олеся Архипська.


Міжсекторальна співпраця. Модератор Денис Базілевич.

 • Гіперлокальні медіа громадських організацій, — дієві контролери надання адмінпослуг, В’ячеслав Головченко, Миколаївській обласний прес-клуб, (Миколаїв).
 • Краудсорсинг як інструмент вирішення місцевих проблем, — Олег Карий, Національний університет «Львівська політехніка», (Львів).
 • Впровадження моделі ЦНАП до надання допомоги ВПО на території Івано-франківської області, — Володимир Пачків, Керівник Регіонального штабу, підполковник Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

14:00-16:30

Візит до Центру надання адміністративних послуг Калуської РДА

Привітання учасників конференції від Наталії Бабій, голови Калуської РДА

Презентація Центрів надання адміністративних послуг Калуської, Коломийської та Надвірнянської РДА — учасників Мережі ЦНАП, створених в рамках реалізації «Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади — керівник ЦНАП Калуської РДА Ярослава Гасяк, керівник ЦНАП Надвірнянської РДА Ярослав Гундяк.

17:00-18:30

Візит до Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська


День 3 (20 листопада)

09:00-10:30

Завершення роботи в робочих групах. Підготовка пропозицій та рекомендацій, поданих учасниками робочих груп та їх презентація для учасників конференції

10:30-11:00

Кавова перерва, виселення з готелю

11:00-13:00

Підведення підсумків, обговорення проекту резолюції.

13:00

Вручення сертифікатів. Закриття конференції

Резолюція

Міжнародної конференції «Співпраця громади та влади задля підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг та наближення їх до європейських стандартів»


Учасники міжнародної конференції «Співпраця громади та влади задля підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг та наближення їх до європейських стандартів» розуміючи важливість розвитку системи надання адміністративних послуг, підвищення її ефективності та якості адміністративних послуг до кращих європейських стандартів, розбудови відповідального партнерства між владою та громадськістю заснованого на принципах прозорості та відкритості, учасники конференції вважають за необхідне:
 1. Верховній Раді України:
  • ініціювати та провести парламентські слухання «Стан реалізації та шляхи вдосконалення законодавства в сфері адміністративних послуг»
  • прийняти Закон України «Про перелік адміністративних послуг»
 2. Кабінету Міністрів України:
  • не допускати утворення відомчих аналогів ЦНАП та забезпечити реалізацію політики децентралізації повноважень і утворення інтегрованих офісів (ЦНАП);
  • забезпечити поширення дистанційного надання адміністративних послуг за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
  • запровадити електронний документообіг між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг;
  • передбачити на державному рівні кошти об’єднаним територіальним громадам на створення (функціонування) ЦНАП;
  • забезпечити належну пропускну здатність державних реєстрів з відкритим доступом;
  • прийняття державної та регіональних програм про забезпечення належної діяльності ЦНАП з обов’язковим бюджетним фінансуванням;
  • внесення змін до нормативно-правових актів, якими встановлено граничну штатну чисельність місцевих державних адміністрацій та фонд оплати їх праці, враховуючу передачу послуг з центрального рівня; 120-5 2984 законопроект
  • практичне запровадження законодавчих норм щодо отримання адміністративних послуг в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг та інтегровані з ним інші інформаційні системи;
  • створення відповідної бази даних оформлених електронних документів для перевірки їх легітимності;
  • надання статусу «легітимності» технології Bank ID;
  • забезпечити проведення центральними органами виконавчої влади обов’язкової антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, що регламентують процес надання та якість адміністративних послуг з метою усунення корупціогенних факторів;
  • проводити громадське обговорення проектів нормативно-правових актів з надання адміністративних послуг;
  • розширити перелік адміністративних послуг, передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», з урахуванням адміністративних послуг органів місцевого самоврядування;
  • запровадити єдине програмне забезпечення, з урахуванням «зворотнього» зв’язку із суб’єктами звернення, у роботі ЦНАПів України;
  • внести  зміни до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України  від 13.04.2012 № 320 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.07.2012 за № 1089/21401 і Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.11.2012 № 1077 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2109/22421, передбачивши подачу заяви суб’єктом звернення виключно до центру надання адміністративних послуг;
 3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України:
  • забезпечити функціонування єдиного Порталу адміністративних послуг, інтеграцію із існуючими, такими як org.ua;
  • розробити Методику розрахунку необхідної кількості адміністраторів ЦНАП;
  • законодавчо врегулювати питання безкоштовного навчання адміністраторів ЦНАП після отримання ними доступу до державних реєстрів з метою надання адміністративних послуг;
  • спільно з Міністерством освіти і науки розробити єдину освітню програму для навчання та підвищення кваліфікації працівників центрів надання адміністративних послуг, співробітників органів виконавчої влади, які надають адміністративні послуги;
 4. Інститутам громадянського суспільства:
  • розробити і затвердити стандарти, критерії моніторингу та оцінки якості адміністративних послуг;
  • проводити громадську антикорупційну експертизу діючих, а також проектів нормативно-правових актів, що регламентують процес надання та якість адміністративних послуг.
  • відпрацювати та надати пропозиції щодо створення Міжрегіональної координаційної ради із впровадження ЦНАПів та системи електронних адміністративних послуг.